Tarieven per box

Opslagruimte 1m³

25,00 €/maand (incl. BTW)
Afmetingen
 • Inhoud: 1m³
 • Oppervlakte: 1m²
 • Opslagruimte 6m³

  45,00 €/maand (incl. BTW)
  Afmetingen
 • Inhoud: 6m³
 • Oppervlakte: 2,3m²
 • Opslagruimte 7m³

  49,00 €/maand (incl. BTW)
  Afmetingen
 • Inhoud: 7m³
 • Oppervlakte: 2m²
 • Opslagruimte 8m³

  52,50 €/maand(incl. BTW)
  Afmetingen
 • Inhoud: 8m³
 • Oppervlakte: 3m²
 • Opslagruimte 9m³

  60,00 €/maand(incl. BTW)
  Afmetingen
 • Inhoud: 9m³
 • Oppervlakte: 3,6m²
 • Opslagruimte 10m³

  62,50 €/maand(incl. BTW)
  Afmetingen
 • Inhoud: 10m³
 • Oppervlakte: 3,8m²
 • Opslagruimte 11m³

  66,00 €/maand(incl. BTW)
  Afmetingen
 • Inhoud: 11m³
 • Oppervlakte: 3m²
 • Opslagruimte 15m³

  79,00 €/maand(incl. BTW)
  Afmetingen
 • Inhoud: 15m³
 • Oppervlakte: 4m²
 • Opslagruimte 18m³

  93,00 €/maand(incl. BTW)
  Afmetingen
 • Inhoud: 18m³
 • Oppervlakte: 4,5m²
 • Opslagruimte 19m³

  95,00 €/maand(incl. BTW)
  Afmetingen
 • Inhoud: 19m³
 • Oppervlakte: 5m²
 • Opslagruimte 23m³

  115,00 €/maand(incl. BTW)
  Afmetingen
 • Inhoud: 23m³
 • Oppervlakte: 6m²
 • Opslagruimte 25m³

  125,00 €/maand(incl. BTW)
  Afmetingen
 • Inhoud: 25m³
 • Oppervlakte: 6,5m²
 • Opslagruimte 30m³

  138,00 €/maand(incl. BTW)
  Afmetingen
 • Inhoud: 30m³
 • Oppervlakte: 7,9m²
 • Opslagruimte 38m³

  165,00 €/maand(incl. BTW)
  Afmetingen
 • Inhoud: 38m³
 • Oppervlakte: 10m²
 • Opslagruimte 44m³

  175,00 €/maand(incl. BTW)
  Afmetingen
 • Inhoud: 44m³
 • Oppervlakte: 11,5m²
 • Opslagruimte 46m³

  185,00 €/maand(incl. BTW)
  Afmetingen
 • Inhoud: 46m³
 • Oppervlakte: 12m²
 • Opslagruimte 49m³

  195,00 €/maand(incl. BTW)
  Afmetingen
 • Inhoud: 49m³
 • Oppervlakte: 12,9m²
 • Opslagruimte 53m³

  210,00 €/maand(incl. BTW)
  Afmetingen
 • Inhoud: 53m³
 • Oppervlakte: 14m²
 • Opslagruimte 57m³

  225,00 €/maand(incl. BTW)
  Afmetingen
 • Inhoud: 57m³
 • Oppervlakte: 15m²
 • Opslagruimte 76m³

  295,00 €/maand(incl. BTW)
  Afmetingen
 • Inhoud: 76m³
 • Oppervlakte: 15,8m²
 • Opslagruimte 95m³

  375,00 €/maand(incl. BTW)
  Afmetingen
 • Inhoud: 95m³
 • Oppervlakte: 25m²